Redovisning

Nya redovisningsregler för onoterade företag från 2014

Men öppningsbalansräkningen kan kräva anpassningar av redovisningen redan under 2013. Det valda paketet måste tillämpas fullt ut och utan undantag. De nya reglerna ska användas både för årsredovisningar och koncernredovisningar. I sak finns dock stora skillnader i värderingsregler mellan redovisningen i juridisk person och koncern. Detta påverkar även val av redovisningspaket. De nya reglerna kommer att bli bindande även för de marknadsnoterade bolagens svenska dotterbolag och för svenska företag som är dotterbolag till utländska företag. För alla som arbetar med onoterade företag är det viktigt att känna till huvuddragen i de olika paketen för att rätt kunna analysera ett företags redovisning. Centrala nyckeltal som likviditet och soliditet m fl kommer att skilja sig åt beroende på vilka regler som tillämpas.

K2 eller K3 – så här väljer du rätt
Senast 2014 måste mindre aktiebolag välja sida: K2 eller K3?

 För att samla de nuvarande, relativt spretiga redovisningsreglerna har Bokföringsnämnden tagit fram ett allmänt råd för att upprätta årsredovisning, K3. Det blir huvudregelverket för företag som upprättar årsredovisning och börjar gälla 2014.
– I K3 ska alla frågor vara reglerade. K3 är ett principbaserat regelverk. Det betyder att det till exempel innehåller definition av vad som är en tillgång och kriterier för när tillgången ska redovisas. Skillnaden mot ett principbaserat regelverk är ett regelsystem som K2 är ett exempel på. K2 är ett förenklingsalternativ som mindre företag kan välja.
– Vilka skillnaderna mot dagens regler blir beror på vad man har tillämpat tidigare och vad man är för typ av företag.Skillnaderna blir mindre för de företag som har tillämpat redovisningsrådets rekommendationer.
Mindre aktiebolag liksom mindre ekonomiska föreningar som inte är publika kan redan idag välja att tillämpa K2. Men inför 2014 måste de här företagen göra ett skarpt val: antingen huvudregelverket K3 eller förenklingen K2. Därför är det viktigt för företagen att redan nu titta på reglerna och fundera över om man behöver följa K3-reglerna. Har man möjlighet att välja är det också viktigt att fundera över sitt val och vad de nya reglerna kommer att innebära.
Vilket val företagen gör beror på flera faktorer såsom företagets specifika situation och bransch.
Att tänka på; Du kan alltid uppgradera men inte tvärtom .

Aktuella redovisningsregler K1- K2 -K3 - K4

Ideella föreningar m.fl. som upprättar förenklat årsbokslut (2010-12-16) K1 – Handelsbolag (2010-12-16) K1 – Enskilda näringsidkare (2009-12-22) K2 – Årsbokslut (2012-09-14) K2 – Mindre aktiebolag (2011-03-21) K2 – Mindre ekonomiska föreningar (2011-03-21) K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (2012-06-19)

Mer info om k-projekten

Redovisningsbyrå i Stockholm