Kontakt / Tjänsteutbud:

Revision:

Revision av fåmansbolag mindre-medel- & stora bolag / För Aktiebolag och Bostadsrätter

Redovisning:

Löpande bokföring  / Bokslut / Årsredovisning /Koncernredovisning /Löner tjänstemän

Välj redovisning på eget system, mina system eller genom FORTNOX

Skatt:

Hjälp med upprättande av Deklaration för Privat/ K10 / Aktiebolag / Handelsbolag/ Enskild Firma/ Bostadsrätt

Övriga konsultationer som avser fåmansbolag

Övrigt:

Övrig konsultation ex Likvidationsförberedelser / Nyckeltal / Prognoser / Budgets etc

Genomgång rutiner för förbättring och uppföljning av resultat och utveckling.
Kontakta oss